László Gábor

Csíkszentkirály 1921
Tanulmányait a csíkszeredai gimnáziumban kezdte, diákéveit Kolozsvárott töltötte, de a háború miatt meg kellett szakítsa tanulmányait. Kivezényelték a frontra, majd kalandos úton tér haza a szovjet katonai megszállás alá került Magyarország nyugati határától Kolozsvárra. Itt folytatta és befejezte a félbeszakadt egyetemi tanulmányait és beiratkozott a doktorátusra, amelyet sikeresen elvégzett. Ezután útja Csíkba irányult, előbb haza a szülőkhöz, majd Csíkszeredában keresett munkát. Tevékenységét a Csíki Magánjavaknál kezdte, amelynek rövidesen főkönyvelője lesz, majd annak felszámolása után az erősen központosított és újjászervezett faipari vállalatoknál kötött ki. Előbb a brassói faipari trösztnél kapott felelős beosztást, majd Marosvásárhelyen, az újonnan alakult faipari fővállalatnál. Itt főkönyvelő, illetve gazdasági vezetőként 16 évet töltött. 1969-től életpályája csúcsa következett: az akkor megalakult csíkszeredai székhelyű nagy faipari komplexum megszervezése és vezetése. Ennek a vállalatnak vezérigazgatója maradt nyugdíjazásáig. Ekkor visszatért Marosvásárhelyre, ahol nejével együtt nyugdíjas napjait tölti.LászlĂł Gábor a kiadónál megjelent kötetei


Életem és a székelyföldi faipar

László Gábor

Megjelent: 2010-10-12
ETO: 821.511.141-94
Formátum: 140x200
Kivitelezés: Fűzött
Terjedelem: 300 oldal

Ár: 20.00 lej© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó