Botár István

Csíkszereda 1976
Botár István régész. Nős, négy gyermek apja. Tanulmányait a helyi Márton Áron Gimnáziumban végezte, majd Budapesten diplomázott 2001-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Régészettudományi Intézetében. Jelenleg ugyanott a Történeti Doktori Iskola PhD-hallgatója. 2001-től a Csíki Székely Múzeum régésze, egy roved időszakig régészeti szakfelügyelő volt a Hargita Megye Művelőd Megye Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságán. A kutató-feltáró munkába már egyetemi évei alatt bekapcsolódott, több magyarországi helyszínen vet részt az ásatásokon. Feldolgozta a a Csíki Székely Múzeum Árpád-kori leletanyagát és elkezdte a szakirodalomban mindeddig ismeretlen népvándorlás kori csíki leletanyag feldolgozását és közzétételét. Részt vett számos csíki műemlék feltárásán, új kutatási módszereket – mint a dendrokronológia – honosítva meg a Székelyföldön. Számos szakmai szervezet tagja.Botár István a kiadónál megjelent kötetei


Kövek, falak, templomok

Botár István

Megjelent: 2009-10-15
ETO: 902(498):726.5
Formátum: 165x245
Kivitelezés: Kötött
Terjedelem: 112 oldal

Ár: 45.00 lej© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó