Paál Árpád

Brassó 1880 – Nagyvárad 1944
Publicista. Jogi és államtudományi doktorátust szerzett 1902–1903. Ugyanez években városi fogalmazó Kecskeméten és a Kecskeméti Lapok szerkesztője. Majd árvaszéki ülnök Udvarhely megyében; 1908–1918 megyei főjegyző, 1918. novembertől 1919. januárig helyettes alispán és az Udvarhely megyei Székely Nemzeti Tanács elnöke. 16 hónapig hadbírósági eljárás alatt állt, de felmentetett. 1920-tól újságíró. Évekig a Keleti Újság, majd az Újság főszerkesztője volt s a Napkelet Folyóirat is a P. Főszerkesztői jelzésével jelent meg. 1932-től egészen 1944. szeptember 13án bekövetkező haláláig Paál Árpád Nagyváradon tevékenykedett, a Szent László Lapkiadó Rt. által kiadott Erdélyi Lapoknál, amely 1936-ban néhány hétig a betiltások miatt Új Lapok névvel, majd 1944 őszéig Magyar Lapok elnevezéssel jelent meg. A tulajdonképpen püspökségi tulajdont képező lap feletteseivel Paál Árpád a lap keresztény szocialista irányítási elveiben egyezett meg, s ezt munkaképes állapotáig igyekezett betartani.PaĂĄl ÁrpĂĄd a kiadónál megjelent kötetei


A Kisebbségi lét tanulóévei Erdélyben I–II. kötet

Paál Árpád

Megjelent: 2008-09-01
ETO: 821.511.141-94
Formátum: 140x200
Kivitelezés: Fűzött
Terjedelem: 594 oldal

Ár: 60.00 lej© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó