Az öröm emlékezete

J. Szondy György

Illusztrácio: 11
Műfaj: Vers
Megjelent: 2013-11-02
ISBN: 978-973-665-369-8
ETO: 821.511.141-1
Forma: 155x215
Terjedelem: 112 oldal
Kivitelezés: Kötött

Ár: 25.00 lej
J. Szondy György lírájában a valóság és a képzelet ötvöződik. A fiatal poéta kettős narrációjában a képzeletbeli összefonódik a gyermekkori emlékek gazdagságával, verseinek gazdag önéletrajzi töltete van, hagyománykövető verselésében kiemelt pozíciót foglalnak el a múlthoz kapcsolható a gyerekkori emlékek, számos alkotásában visszatekintésként jelennek meg, máshol eleve a gyerekperspektíva szervezi a szöveget. J. Szondy György verseiben a valóság és a képzelet különbségére kérdez rá, kettős narrátori pozíciót alkalmazva, hangsúlyos az önéletrajzi szál mentén. Méltatói szerint J. Szondy György ügyes, érzékeny verselése teljes mértékben tradíciótisztelő, költészete mintegy igazolása annak, hogy a jó vershez feltétlen érettség is kell. Abszolút következetességgel építkezik, s nála úgymond biztonságban van az olvasó: a szöveg nem fogja magára hagyni. Verselésének erőssége az sugárzó alkotóerő és a nem mindennapi kifejezőkészség, expresszivitás. Kritikusai szerint a romániai magyar fiatal lírikusok között nem sokan vannak, akik ennyire uralnák a nyelvet, ezzel a készségével tökéletesen uralja a versformákat és a költői nyelvezetet, anélkül, hogy versei mesterkéltnek, erőltetettnek tűnnének.
Írja meg Ön is a véleményét!© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó