Férfiasság
Indiai elbeszélések női szemmel

Csandra Kiran Szónréxá

Műfaj: Próza
Megjelent: 2010-05-31
ISBN: 978-973-665-301-8
ETO: 821.214.21-32=821.511.141
Forma: 140x200
Terjedelem: 184 oldal
Kivitelezés: Fűzött

Ár: 17.00 lej
Az első teljes egészében hindiből fordított kötet magyar nyelven. Csandra Kirán Szónréxá a nagyon kevés hindi női író egyike, aki írásaiban az indiai nő realista ábrázolására törekszik. Az indiai nők életéről ilyen erőteljesen és ilyen autentikusan kevesen írtak. A távolság ellenére is közös emberi sorsok felismerése által remélhetőleg a novellákat olvasva a magyar olvasóhoz is olyan közel kerül a tőlünk idegen hagyományok által szabályozott, egzotikusnak gondolt indiai világ, mintha maga is benne élt volna.
Sajtóvisszhang:

 

 

Egy távoli világ hétköznapjairól

Úttörő feladatra vállalkozott a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a csíkszeredai Sapientia egyetem Kőrösi Csoma Sándor Keletkutató Központ műfordítói szakkollégiuma. A könyvműhely megjelentette Csandra Kiran Szónrékszá Férfiasság – Indiai elbeszélések női szemmel című novelláskötetét a szakkollégium hallgatóinak fordításában. E kötet Bangha Imre előszavának tanúsága szerint az első olyan magyar nyelvű könyv, amelyet teljes egészében hindiből fordítottak, ugyanis a világ harmadik legnagyobb nyelvének irodalmát jórészt angol közvetítéssel ismertük Magyarországon.

Csandra Kiran Szónrékszá 1920. október 19-én született Pesavarban, akkor még Brit Indiában, és tavaly május 19-én hunyt el Delhiben. Az írónőt az egyik legismertebb indiai alkotóként tartja számon az irodalomtörténet.

A tizenkilenc elbeszélést tartalmazó kötet női szemmel mutatja meg a brit gyarmatosítás megszűnése után két részre, a hindu Indiára és a muzulmán Pakisztánra szakadt ország hétköznapjait. Szónrékszá írói nagysága abból is nyilvánvaló, hogy egyrészt a közhelyek mélyére tekint, másrészt a felismerés erejével tárja elénk, hogy a szegénység, a nélkülözés azonos problémákat szül a távoli országban, mint akár Magyarország legnincstelenebb vidékein. A Szabadulás az ördögi körből és a Farkasok című novella a kettészakadt ország fanatikusainak mészárlásait idézi meg a múlt századelőről, amelynek igazi vesztesei a tisztességes kisemberek. A szétdarabolt ország szenvedőinek sorsazonossága kísértetiesen emlékeztet az egykori Jugoszlávia etnikai háborúira. A Fájdalom című balladisztikus elbeszélés a két részre szakadás következményeit tárja elénk békeidőben, szétzilált családok életében. Számos novella vall arról, hogyan él tovább napjainkban a kasztrendszer, de az írónő arról sem hallgat, hogy az ősi tradíciók semmibevétele nagyobb tragédiákat idézhet elő, mint az erkölcsiséget is védő hagyományok. A megoldás a hit és az emberség megőrzése – sugallja a kötet végén közölt interjú az alkotóval. Erről vall a címadó Férfiasság is. Az igaz férfi a hit és a szeretet erejével képes szembeszállni az előítéletekkel, s ha kell, a hagyományellenességgel is.

(Szókrékszá: Férfiasság – Indiai elbeszélések női szemmel. Pallas-Akadémia K., Csíkszereda, 2010.)

Pósa Zoltán, Magyar Nemzet, 2010. november 10.

Írja meg Ön is a véleményét!© 2004 - Pallas-Akadémia Könyvkiadó